VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ

Scientific Papers of Pomology

HISTORIE ČASOPISU VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ

V roce 1960 vydává Československá akademie zemědělských věd ve Státním nakladatelství Praha první Vědecké práce ovocnářské (VPO). V prvním čísle seznamuje čtenáře s vývojem a náplní práce Výzkumného ústavu ovocnářského, dále pokračuje historií ovocnictví, v dalších příspěvcích zveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Od roku 1963 VPO vydává Ústav vědeckotechnických informací ČSAZ společně s Výzkumným ústavem ovocnářským v Holovousích, od roku 1977 se stává vydavatelem oborový podnik Sempra, Praha a od roku 1983 jsou VPO vydávány pod hlavičkou redakce VÝZKUMNÉHO A ŠLECHTITELSKÉHO ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉHO (VŠÚO) v Holovousích. Periodikum se věnuje na svých stránkách všem ovocným plodinám, které jsou pěstovány na území České republiky. Periodikum především zahrnuje původní vědecké výsledky základního a aplikovaného výzkumu s širokým záběrem témat z oboru zahradnictví a to například šlechtění, agrotechnika, genofondy, ochrana rostlin, biotechnologie, skladování. 


Seriálová publikace úspěšně historicky mapuje vědeckou cestu českých ovocnářů. V 5. čísle z roku 1976 nalezneme příspěvek, který se věnuje 25. výročí založení Výzkumného ústavu ovocnářského v Holovousích: „První výzkumný plán v roce 1952 se zabýval především registrací matečných stromů, rajonizací ovocnářské výroby, školkařskou problematikou, výběrem podnoží pro jednotlivé ovocné druhy a hustými výsadbami. Za hodnocené období předložili pracovníci ústavu 120 závěrečných zpráv. Tyto výzkumné práce obohatili naši ovocnářskou praxi o nové poznatky z genetiky, ochrany, agrotechniky, fyziologie, ekonomiky, organizace a mechanizace. Jednotlivé dílčí poznatky umožnily postupně sestavovat a do praxe zavádět ucelené technologie pro pěstování jednotlivých ovocných druhů.“ 


V roce 2001 vydává vydavatelství VŠÚO již 17. číslo Vědeckých prací ovocnářských. V úvodu shrnuje historii VÝZKUMNÉHO A ŠLECHTITELSKÉHO ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉHO v Holovousích v souvislosti s 50. výročím jeho vzniku. Společně s příspěvky sledujeme změny na poli výzkumu ovocných plodin: „Po roce 1990 rovněž došlo k zásadním změnám v požadavcích na výzkum. Místo nároků na kvantitativní zvyšování výnosů je stále více požadována vyšší kvalita této produkce. Významnou součástí kvality je také zdravotní nezávadnost ovoce.“ 


Dnešní výzkumní pracovníci si díky tomuto periodiku mohou uvědomit, kolik úsilí již bylo věnováno problematice ovocnářství při vědeckém bádání a mohou se nechat inspirovat ke své současné práci.

Časopis nadále zveřejňuje práci vědeckých pracovníků, kteří pomocí moderních metod a nejnovějších poznatků z oboru zahradnictví vyvíjí nové a efektivní postupy pro pěstování a skladování ovoce.