VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ

Scientific Papers of Pomology

PUBLIKAČNÍ POPLATEK - VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ

Otevřený přístup k výsledkům výzkumu financovaného z veřejných zdrojů neboli Open Access (OA) znamená poskytnutí bezplatného a neomezeného online přístupu koncovému uživateli k vědeckým informacím s možností dalšího opakovaného využití těchto informací a zrychluje šíření vědy a výměnu poznatků. Tento model umožňuje všem čtenářům volné prohlížení, stahování, tištění příspěvků bez poplatku.

Časopis Vědecké práce ovocnářské jsou OA a v online režimu. Příspěvky jsou k dispozici volně, bez předplatného, proto bylo třeba stanovit poplatek za redakční a recenzní náklady ve výši 3000 Kč / 1 recenzovaný příspěvek. Platba je splatná tehdy, když je rukopis přijat ke zveřejnění.