VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ

Scientific Papers of Pomology

REDAKČNÍ RADA

Redakce časopisu:

Šéfredaktor: Bc. M. Vojtíšková, e-mail: vojtiskova@vsuo.cz, vporedakce@vsuo.cz

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., Holovousy  

Technický redaktor: Ing. K. Scháňková, e-mail: vporedakce@vsuo.cz

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., Holovousy  

 

Vědecká redakční rada:

Předseda: prof. Dr. Ing. Boris Krška, VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., Holovousy  

Členové věd. red. rady:   

doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha, Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin

doc. Dr. Ing. Petr Salaš; Mendelova univerzita v Brně, Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin Lednice

doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.; Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

doc. Ing. Josef Sus, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.; Mendeleum – ústav genetiky Lednice

Ing. Dušan Nesrsta; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ČR, Národní odrůdový úřad, Oddělení zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti,

hlavní specialista pro plodiny

Bc. Tomáš Jan; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ČR, Národní odrůdový úřad, Oddělení zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti

Ing. František Paprštein, CSc.; VŠUO genofondy

prof. Ing. František Švec, DrSc.; Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Ing. Jana Kloutvorová; Ovocnářská unie ČR, Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce

Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha, Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům

Ing. Karel Štolc, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Tomáš Kiss, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně, Ústav ovocnictví

Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.; Mendelu, Ústav ovocnictví Lednice

Mgr. Jan Lipavský, CSc.; Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.; Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., genetické zdroje, biodiverzita

prof. Dr. Tomo Miloševič; University of Kragujevac, Faculty of Agronomy in Čačak, Republic of Serbia

prof. Franci Štampar, Ph.D.; University of Ljubljana, Biotechnical faculty, Fruit growing, Slovenia

prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně, Ústav vinohradnictví a vinařství

prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.; Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra buněčné biologie a genetiky