VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ

Scientific Papers of Pomology

POLITIKA OTEVŘENOSTI PERIODIKA – OPEN ACCESS

Otevřený přístup k vědeckým informacím patří k základním podmínkám rozvoje současné vědy. Dostupnost vědeckých informací zlepšuje veřejné služby a umožňuje rychlejší zavádění inovací a jejich ekonomicky efektivní využívání.

 

Vědecké práce ovocnářské/Scientific Papers of Pomology jsou časopisem s otevřeným přístupem (OA), což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bezplatně uživateli nebo jeho instituci za níže uvedených podmínek.

 

Pro články zveřejňované časopisem VPO platí toto schéma Creative Commons:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.cs