VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ

Scientific Papers of Pomology

INDEXACE

Časopis Vědecké práce ovocnářské je indexován následujícími mezinárodními databázemi:

  • AGRIS (FAO) – International System for Agricultural Science and Technology (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
  • CAB ABSTRACTS (CABI – Commonwealth Agricultural Bureaux International)
  • EBSCO Academic Search Ultimate
  • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
  • GOOGLE SCHOLAR