VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ

Scientific Papers of Pomology

Impact of scion-rootstock combinations on drought resistance of peach trees

VLIV KOMBINACÍ ODRŮDY A PODNOŽE NA ODOLNOST BROSKVONÍ VŮČI SUCHU

Dmytro Natalchuk1, Liliia Pavliuk2
1) Institute of Horticulture of NAAS, Sadova Str., 23, Novosilky, Kyiv-27, 03027, Ukraine
2) Research and Breeding Institute of Pomology Holovousy Ltd., Holovousy 129, 508 01 Holovousy, Czech Republic
e-mail: Natalman@meta.ua, ORCID ID: 0009-0004-9941-9166

VPO 30(1): 56–65, 2024 
Accepted: 25. 4. 2024
Published: 7. 5. 2024
 

ABSTRACT
In recent years, mean annual air temperature in Ukraine and the world continues to rise steadily. The transition of warm climate crops, including peach, from southern regions to cooler areas latitudes is observed. The article is devoted to the study of drought resistance of new scion-rootstock combinations of peach in modern agroclimatic conditions of the Northern Forest-Steppe zone of Ukraine. Water-physical properties, such as water-holding capacity, moisture deficit and water content in the leaf tissues, were investigated in laboratory conditions. As a result of the experiment on moisture loss resistance, it was established that the level of drought tolerance is high in all combinations. It was determined that ‘Liybymets Ⅱ’, ‘Knyazhe bahatstvo’ and ‘Redhaven’ cultivars are characterized by the lowest indices of water deficit, and ‘Knyazhegradskyi’ by the highest. The highest water content in the leaf tissues was noted in the scion-rootstock combinations ‘Liybymets Ⅱ’ on Pumiselect (76%), ‘Knyazhe bahatstvo’ and ‘Knyazhe zoloto’ on apricot seedlings (84–79%). The tissues of the ‘Redhaven’ cultivar grafted on apricot seedlings were the least hydrated (66%). According to the complex of the determined indicators, Druzhba, Krymsk® 1 and Krymsk® 86 rootstocks are characterized by the lowest adaptive capacity to drought compared to the rest of the rootstocks.

Keywords: Prunus Persica Mill., adaptability, water-holding capacity, hydration, moisture deficit

ABSTRAKT
V posledních letech průměrná roční teplota vzduchu na Ukrajině i ve světě neustále roste. Je pozorováno šíření teplomilných plodin, včetně broskvoní, z jižních oblastí do středních zeměpisných šířek. Článek je věnován studiu odolnosti nových odrůd a podnožových kombinací broskvoně vůči suchu v dnešních agroklimatických podmínkách severní lesostepní zóny Ukrajiny. Fyziologické vlastnosti kombinací pěti odrůd a šesti podnoží, jako je schopnost zadržovat vodu, deficit vlhkosti a hydratace pletiv listů, byly zkoumány v laboratorních podmínkách. Ve výsledcích studií odolnosti proti ztrátě vlhkosti bylo zjištěno, že úroveň odolnosti proti suchu je vysoká ve všech kombinacích. Bylo zjištěno, že nejnižší ukazatel vodního deficitu je charakterizován odrůdami ‘Liybymets Ⅱ’, ‘Knyazhe bachatstvo’, ‘Redhaven’ a nejvyšší je u odrůdy ‘Knyazhegradskyi’. Nejvyšší hydratace pletiv listů byla zaznamenána u kombinací odrůdy a podnože ‘Lyubumets Ⅱ’ na Pumiselect (76%), ‘Knyazhe bahatstvo’ a ‘Knyazhe zoloto’ na semenáčích meruněk (84–79%). Nejméně hydratovaná byla pletiva odrůdy ‘Redhaven’ na semenáčích meruněk (66%). Podle souboru stanovených ukazatelů podnože Družba, Krymsk® 1 a Krymsk® 86 vykazovaly nejnižší adaptační schopností na sucho ve srovnání s ostatními.

Klíčová slova: Prunus perscica Mill., adaptabilita, schopnost zadržovat vodu, hydratace, nedostatek vláhy

https://doi.org/10.60702/2hy1-wc90