VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ

Scientific Papers of Pomology

MOLEKULÁRNÍ DETERMINACE VAJÍČEK A NYMF VYBRANÝCH MER OVOCNÝCH SADŮ RODU CACOPSYLLA METODOU REAL‑TIME PCR

Martina Rejlová, Jana Ouředníčková, Lucie Valentová, Radek Čmejla

VPO 2023, 29(2): 1–10 

https://doi.org/10.60702/dpn2-7j58

Vliv podnoží na růstové a výnosové parametry u odrůd ‘Golden Delicious’ a ‘Topaz’

Lukáš Nývlt, Klára Scháňková, Luděk Laňar, Jan Náměstek

VPO 2023, 29(2): 11–17

https://doi.org/10.60702/t7q9-kr53

AKTINIDIE VÝZNAČNÁ ‘ISSAI’ IN VITRO A MOŽNOSTI JEJÍHO DOPĚSTOVÁNÍ

Matěj Semerák, Alexandra Slámová

VPO 2023, 29(2): 18–25

https://doi.org/10.60702/ah6b-vt89

DYNAMIKA REZISTENCE POPULACÍ VENTURIA INAEQUALIS KE STROBILURINOVÝM FUNGICIDŮM

Pavlína Jaklová, Petra Lišková

VPO 2023, 29(2): 26–33

https://doi.org/10.60702/51h2-8e88

NÁVRH TRADIČNÍCH A LOKÁLNÍCH ODRŮD PRO VÝSADBY V HISTORICKY VÝZNAMNÝCH OBJEKTECH

Boris Krška, Anežka Semrádová

VPO 2023, 29(2): 34–47 

https://doi.org/10.60702/cn9m-k743

OPTIMALIZACE PŘEDPOVĚDNÍCH MODELŮ VÝVOJE CHOROB A ŠKŮDCŮ NA ZÁKLADĚ ROZDÍLNÝCH TEPLOTNÍCH POMĚRŮ VE VÝSADBĚ ŠTÍHLÝCH VŘETEN JABLONÍ

Tomáš Litschmann, Radek Vávra

VPO 2023, 29(2): 48–55

https://doi.org/10.60702/a2gc-qs57

nová odrůda třešnĚ ‘HL 16732’ a její Fenotypová

a MOLEKULÁRNĚ GENETICKÁ Charakterizace

Ivona Žďárská, Pavol Suran, Jana Čmejlová

VPO 2023, 29(2): 56–66

https://doi.org/10.60702/5n6k-5v24

REZIDUA FOSFONÁTŮ V OVOCI

Přehledový článek / Review article

Pavlína Knapová, Dáša Jiroušová, Aneta Bílková

VPO 2023, 29(2): 67–74

https://doi.org/10.60702/g81d-dk88