VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ

Scientific Papers of Pomology

VPO 27/1/2021:

Monitoring rezistence Venturia inaequalis k pyrimethanilu a strobilurinům v ČR v letech 2019 a 2020

Michaela Kracíková, Zuzana Haňáčková

VPO 2021, 27(1): 1–11

SPOLEHLIVOST ZÁCHYTU VIRŮ JÁDROVIN A VIRU ŠARKY ŠVESTKY METODOU ELISA V ZIMNÍM OBDOBÍ

Martina Rejlová, Lucie Valentová, Josef Podlipný, Radek Čmejla

VPO 2021, 27(1): 12–24

Identifikace země původu jablek pomocí chemických analýz

Jana Hajšlová, Vladimír Kocourek, Jiří Sedlák, Petr Vacková, Klára Navrátilová, Kamila Hůrková, Vojtěch Hrbek

VPO 2021, 27(1): 25–38

Vývoj množství kyselin a hodnoty pH u jablečných pyré a moštů z jablek odrůdy ´golden delicious´ během skladování s možností predikce daných parametrů pomocí near infrared spektrometrie

Martina Marečková, Veronika Danková, Lubor Zelený, Pavol Suran

VPO 2021, 27(1): 39–54

efekt dlouhodobého skladování meruněk na změny v obsahu reziduí pesticidů

Pavlína Knapová, Aneta Bílková, Jiří Kwiecien

VPO 2021, 27(1): 55–66

probírky Plodů hrušní a jejich ekonomický potenciál

Luděk Laňar, Klára Scháňková, Jan Náměstek

VPO 2021, (27): 67–77

nová odrůda meruňky ´Etela´

Gabriela Pravcová, Pavol Suran, Lubor Zelený

VPO 2021, 27(1): 78–83

RŮSTOVÉ A PLODOVÉ CHARAKTERISTIKY NOVÝCH ODRŮD JABLONĚ ´ANTOPA´ A ´IDAPAZ´

Lubor Zelený, Jan Blažek

VPO 2021, 27(1): 84–91

MŮŽE BÝT využití PŮDy Z MEZIŘADÍ účinným ŘEŠENÍM ÚNAVy PŮDY JABLOŇOVÝCH SADů?

Klára Scháňková, Luděk Laňar

VPO 2021, 27(1): 92–103