VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ (VPO)

Scientific Papers of Pomology

 

Časopis Vědecké práce ovocnářské zveřejňuje poznatky základního a aplikovaného zemědělského výzkumu s důrazem na obor zahradnictví, ovocnářství. Tematicky se věnuje šlechtění, pěstování, agrotechnice, ochraně rostlin, biotechnologiím, genofondům, skladování. Dalšími okruhy zájmu jsou biochemie, genetika, molekulární biologie, imunologie a mikrobiologie. 

 

Vychází od roku 1960

Recenzované periodikum

Vychází 2x ročně

Open access

ISSN 2695-1347

AKTUÁLNÍ ČÍSLO:

LISTOVÝ OPAD OVOCNÝCH DŘEVIN V SADECH A JEHO POTENCIÁL PRO PODPORU BIOLOGICKÉ OCHRANY ROSTLIN A BIODIVERZITY

Jana Niedobová, Jana Ouředníčková, Tomáš Kudláček, Michal Skalský

VPO 2022, 28(1): 1–9

ANTIOXIDAČNÍ CHARAKTERISTIKY ODRŮD TŘEŠNÍ VYŠLECHTĚNÝCH V HOLOVOUSÍCH

Pavlína Knapová, Aneta Bílková

VPO 2022, 28(1): 10–18

EXPERIMENTÁLNÍ VÝSADBA MERUNĚK: POROVNÁNÍ PCR DETEKCE FYTOPLAZMY ESFY SE SYMPTOMY ONEMOCNĚNÍ SPOJOVANÉ S ESFY

Martina Rejlová, Boris Krška

VPO 2022, 28(1): 19–28

PolyFenoly a Antioxidační aktivita meruněk s ohledem na skladování

Aneta Bílková, Pavlína Knapová

VPO 2022, 28(1): 29–37

VYUŽITÍ CHEMOTERAPIE PROTI VIROVÝM CHOROBÁM OVOCNÝCH DRUHŮ

Jiří Sedlák

VPO 2022, 28(1): 38–46

Přehledový článek / Review article

Je možné oddálit nástup kvetení meruněk aplikací sójového oleje?

Klára Scháňková, Luděk Laňar, Jan Náměstek

VPO 2022, 28(1): 47–56

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY HODNOCENÍ VYBRANÝCH ODRŮD SLIVONĚ A MERUŇKY NA PŘIROZENOU REZISTENCI K VIRU ŠARKY ŠVESTKY

Jaroslav Polák, Jiří Sedlák, Boris Krška

VPO 2022, 28(1): 57–62