VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ (VPO)

Scientific Papers of Pomology

 

Časopis Vědecké práce ovocnářské zveřejňuje poznatky základního a aplikovaného zemědělského výzkumu s důrazem na obor zahradnictví, ovocnářství. Tematicky se věnuje šlechtění, pěstování, agrotechnice, ochraně rostlin, biotechnologiím, genofondům, skladování. Dalšími okruhy zájmu jsou biochemie, genetika, molekulární biologie, imunologie a mikrobiologie. 

The journal Scientific Papers of Pomology publishes findings of basic and applied agricultural research with an emphasis on the field of horticulture and pomology. Thematically, it is focused on breeding, cultivation, agronomy, plant protection, biotechnology, gene pools, and storage technologies of fruit species. Other areas

of interest include biochemistry, genetics, molecular biology, immunology, and microbiology.

 

Vychází od roku 1960

Recenzované periodikum

Vychází 2x ročně

Open access

ISSN 2695-1347

AKTUÁLNÍ ČÍSLO 30/1/24:

NOVÉ METODY DETEKCE VIRŮ INFIKUJÍCÍCH ROSTLINY RODU RUBUS – OVĚŘENÍ V DIAGNOSTICKÉ PRAXI

Lucie Valentová, Martina Rejlová, Radek Čmejla

VPO 2024, 30(1): 1–11 

https://doi.org/10.60702/0p68-7386

ŠKVOR OBECNÝ V SADECH: KDY SE STÁVÁ ŠKŮDCEM A JAKÉ JSOU MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Jana Niedobová

Přehledový článek / Review article

VPO 2024, 30(1): 12–27

https://doi.org/10.60702/8txq-0040

Vliv infekce PNRSV a PDV na mrazuodolnost višní

Liliia Pavliuk, Iryna Riaba, Viktoriia Kryvoshapko, Mykola Bublyk, Kateryna Udovychenko

VPO 2024, 30(1): 28–35

https://doi.org/10.60702/pz8k-eg96

VLIV APLIKACE MYKORHIZNÍCH HUB NA RŮST JABLONÍ
PO VÝSADBĚ

Radek Vávra, Tomáš Litschmann

VPO 2024, 30(1): 36–40

https://doi.org/10.60702/k1ve-wj37

VLIV PODNOŽÍ NA RŮSTOVÉ A VÝNOSOVÉ PARAMETRY U ODRŮD ‘GALA’ A ‘RED JONAPRINCE’

Lukáš Nývlt, Klára Scháňková, Luděk Laňar, Jan Náměstek

VPO 2024, 30(1): 41–48 

https://doi.org/10.60702/cw80-hr43

TESTOVÁNÍ ÚČINNOSTI VYBRANÝCH FUNGICIDŮ PROTI DIPLOCARPON CORONARIAE V IN VITRO PODMÍNKÁCH

Zuzana Haňáčková, Adéla Zahradníčková, Pavlína Jaklová

VPO 2024, 30(1): 49–55

https://doi.org/10.60702/xgy2-7k66

impact of scion-rootstock combinations on drought resistance of peach trees

Dmytro Natalchuk, Liliia Pavliuk

VPO 2024, 30(1): 56–65

https://doi.org/10.60702/2hy1-wc90