VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ (VPO)

Scientific Papers of Pomology

 

Časopis Vědecké práce ovocnářské zveřejňuje poznatky základního a aplikovaného zemědělského výzkumu s důrazem na obor zahradnictví, ovocnářství. Tematicky se věnuje šlechtění, pěstování, agrotechnice, ochraně rostlin, biotechnologiím, genofondům, skladování. Dalšími okruhy zájmu jsou biochemie, genetika, molekulární biologie, imunologie a mikrobiologie. 

 

Vychází od roku 1960

Recenzované periodikum

Vychází 2x ročně

Open access

ISSN 2695-1347

AKTUÁLNÍ ČÍSLO:

Množení a zakořeňování višně písečné in vitro

Matěj Semerák, Jiří Sedlák

VPO 2022, 28(2): 1–5

PROBÍRKA INDUKOVANÁ SAMOSTATNÝMI NEBO KOMBINOVANÝMI APLIKACEMI BA, NAA

A METAMITRONU V JABLONÍCH ODRŮDY ‘GOLDEN DELICIOUS’

Luděk Laňar, Klára Scháňková, Jan Náměstek

VPO 2022, 28(2): 6–15

Využití tří genotypů rodu Malus jako opylovačů vybraných tržních odrůd jabloní

Lubor Zelený, Gabriela Stryhalová, Terezie Kozáková

VPO 2022, 28(2): 16–24

Monitoring rezistence Venturia inaequalis k cyprodinylu a difenokonazolu v ČR v letech 2020–2022

Michaela Kracíková, Zuzana Haňáčková, Petra Lišková

VPO 2022, 28(2): 25–34

Odrůdová preference tmavky švestkové

Jana Ouředníčková, Michal Skalský, Klára Scháňková

VPO 2022, 28(2): 35–42

ANTIOXIDAČNÍ CHARAKTERISTIKY TŘEŠNÍ Z RŮZNÝCH REGIONŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Aneta Bílková, Pavlína Knapová, Dáša Jiroušová

VPO 2022, 28(2): 43–50