VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ (VPO)

Scientific Papers of Pomology

 

Časopis Vědecké práce ovocnářské zveřejňuje poznatky základního a aplikovaného zemědělského výzkumu s důrazem na obor zahradnictví, ovocnářství. Tematicky se věnuje šlechtění, pěstování, agrotechnice, ochraně rostlin, biotechnologiím, genofondům, skladování. Dalšími okruhy zájmu jsou biochemie, genetika, molekulární biologie, imunologie a mikrobiologie. 

The journal Scientific Papers of Pomology publishes findings of basic and applied agricultural research with an emphasis on the field of horticulture and pomology. Thematically, it is focused on breeding, cultivation, agronomy, plant protection, biotechnology, gene pools, and storage technologies of fruit species. Other areas

of interest include biochemistry, genetics, molecular biology, immunology, and microbiology.

 

Vychází od roku 1960

Recenzované periodikum

Vychází 2x ročně

Open access

ISSN 2695-1347

AKTUÁLNÍ ČÍSLO:

MOLEKULÁRNÍ DETERMINACE VAJÍČEK A NYMF VYBRANÝCH MER OVOCNÝCH SADŮ RODU CACOPSYLLA METODOU REAL‑TIME PCR

Martina Rejlová, Jana Ouředníčková, Lucie Valentová, Radek Čmejla

VPO 2023, 29(2): 1–10 

https://doi.org/10.60702/dpn2-7j58

Vliv podnoží na růstové a výnosové parametry u odrůd ‘Golden Delicious’ a ‘Topaz’

Lukáš Nývlt, Klára Scháňková, Luděk Laňar, Jan Náměstek

VPO 2023, 29(2): 11–17

https://doi.org/10.60702/t7q9-kr53

AKTINIDIE VÝZNAČNÁ ‘ISSAI’ IN VITRO A MOŽNOSTI JEJÍHO DOPĚSTOVÁNÍ

Matěj Semerák, Alexandra Slámová

VPO 2023, 29(2): 18–25

https://doi.org/10.60702/ah6b-vt89

DYNAMIKA REZISTENCE POPULACÍ VENTURIA INAEQUALIS KE STROBILURINOVÝM FUNGICIDŮM

Pavlína Jaklová, Petra Lišková

VPO 2023, 29(2): 26–33

https://doi.org/10.60702/51h2-8e88

NÁVRH TRADIČNÍCH A LOKÁLNÍCH ODRŮD PRO VÝSADBY V HISTORICKY VÝZNAMNÝCH OBJEKTECH

Boris Krška, Anežka Semrádová

VPO 2023, 29(2): 34–47 

https://doi.org/10.60702/cn9m-k743

OPTIMALIZACE PŘEDPOVĚDNÍCH MODELŮ VÝVOJE CHOROB A ŠKŮDCŮ NA ZÁKLADĚ ROZDÍLNÝCH TEPLOTNÍCH POMĚRŮ VE VÝSADBĚ ŠTÍHLÝCH VŘETEN JABLONÍ

Tomáš Litschmann, Radek Vávra

VPO 2023, 29(2): 48–55

https://doi.org/10.60702/a2gc-qs57

nová odrůda třešnĚ ‘HL 16732’ a její Fenotypová

a MOLEKULÁRNĚ GENETICKÁ Charakterizace

Ivona Žďárská, Pavol Suran, Jana Čmejlová

VPO 2023, 29(2): 56–66

https://doi.org/10.60702/5n6k-5v24

REZIDUA FOSFONÁTŮ V OVOCI

Přehledový článek / Review article

Pavlína Knapová, Dáša Jiroušová, Aneta Bílková

VPO 2023, 29(2): 67–74

https://doi.org/10.60702/g81d-dk88