VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ (VPO)

Scientific Papers of Pomology

 

Časopis Vědecké práce ovocnářské zveřejňuje poznatky základního a aplikovaného zemědělského výzkumu s důrazem na obor zahradnictví, ovocnářství. Tematicky se věnuje šlechtění, pěstování, agrotechnice, ochraně rostlin, biotechnologiím, genofondům, skladování. Dalšími okruhy zájmu jsou biochemie, genetika, molekulární biologie, imunologie a mikrobiologie. 

The journal Scientific Papers of Pomology publishes findings of basic and applied agricultural research with an emphasis on the field of horticulture and pomology. Thematically, it is focused on breeding, cultivation, agronomy, plant protection, biotechnology, gene pools, and storage technologies of fruit species. Other areas

of interest include biochemistry, genetics, molecular biology, immunology, and microbiology.

 

Vychází od roku 1960

Recenzované periodikum

Vychází 2x ročně

Open access

ISSN 2695-1347