VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ

Scientific Papers of Pomology

VPO 26/2019

MODERNÍ TRENDY DLOUHODOBÉHO SKLADOVÁNÍ TŘEŠNÍ A JEJICH
VLIV NA DEGRADACI REZIDUÍ PESTICIDŮ

Aneta Bílková, Bronislava Hortová, Veronika Nekvindová, Pavol Suran, Lubor Zelený, Zora Nývltová, Jiří Kwiecien

VPO 2019, (26): 7–16

ODRŮDA JABLONĚ SE SLOUPCOVITÝM TYPEM RŮSTU ´TOPHOLA´

Jan Blažek, Lubor Zelený

VPO 2019, (26): 17–21

ODRŮDA JABLONĚ SE SLOUPCOVITÝM TYPEM RŮSTU ´SLIMA´

Jan Blažek, Lubor Zelený

VPO 2019, (26): 23–27

MIKROROZMNOŽOVÁNÍ JEŘÁBU A ARONIE

Pavla Brandová, Jiří Sedlák, František Paprštein

VPO 2019, (26): 29–36

IDENTIFIKACE SAMOSPRAŠNÝCH GENOTYPŮ TŘEŠNÍ
VYŠLECHTĚNÝCH VE VŠÚO HOLOVOUSY

Jana Čmejlová, Pavol Suran, Lubor Zelený

VPO 2019, (26): 37–44

SROVNÁNÍ ÚČINNOSTI ČTYŘ FUNGICIDNÍCH SYSTÉMŮ
OŠETŘOVÁNÍ JAHODNÍKU

Pavlína Jaklová, Bronislava Hortová

VPO 2019, (26): 45–51

STANDARDNÍ METODY INDUKCE ROZVĚTVOVÁNÍ JSOU U HRUŠNÍ MÁLO ÚČINNÉ, MOŽNOSTÍ JE PRODLOUŽENÍ PĚSTITELSKÉHO CYKLU

Luděk Laňar, Klára Scháňková, Martin Mészáros, Jan Náměstek

VPO 2019, (26): 53–61

RŮST, PRODUKCE A KVALITA PLODŮ JABLONÍ PĚSTOVANÝCH
POD PROTIKROUPOVÝMI SÍTĚMI NA UNAVENÉ PŮDĚ

Martin Mészáros, Patrik Čonka, Hana Hnátková, Jan Náměstek

VPO 2019, (26): 63–73

LETÁLNÍ VLIV TZV. EKOLOGICKY ŠETRNÝCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN NA KUKLY SLUNÉČKA VÝCHODNÍHO (HARMONIA AXYRIDIS)

Jana Niedobová, Michal Skalský, Bronislava Hortová

VPO 2019, (26): 75–82

OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI VYBRANÝCH PŘÍPRAVKŮ NA PŘEZIMUJÍCÍ
VAJÍČKA ŠTÍTENKY ČÁRKOVITÉ (Lepidosaphes ulmi, Linneaus, 1758)

Jana Ouředníčková, Michal Skalský

VPO 2019, (26): 83–88

HODNOCENÍ INKOMPATIBILITY U GENOFONDU POZDNÍCH
ODRŮD TŘEŠNĚ

Josef Patzak, Alena Henychová, František Paprštein, Jiří Sedlák

VPO 2019, (26): 89–92

HODNOCENÍ ODRŮD JABLONĚ S NEJVĚTŠÍM ZASTOUPENÍM
V TUZEMSKÉ OBCHODNÍ SÍTI

František Paprštein, Jiří Sedlák

VPO 2019, (26): 93–100

KRAJOVÉ ODRŮDY TŘEŠNĚ A JEJICH VLASTNOSTI

František Paprštein, Jiří Sedlák

VPO 2019, (26): 101–106

ZVÝŠENÍ CITLIVOSTI DETEKCE ´CANDIDATUS PHYTOPLASMA SPP.´ SKUPINY 16SrX METODOU REAL-TIME PCR S VYUŽITÍM RNA JAKO ZDROJOVÉHO MATERIÁLU

Martina Rejlová, Lucie Valentová, Radek Čmejla

VPO 2019, (26): 107–115

IDENTIFIKACE GENOTYPŮ FYTOPLAZMY ´CANDIDATUS PHYTOPLASMA MALI´ ZA POUŽITÍ GENU IMP A JEJICH GEOGRAFICKÉ ROZŠÍŘENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Martina Rejlová, Markéta Bohunická, Lucie Valentová, Josef Podlipný, Radek Čmejla

VPO 2019, (26): 117–124

MÉNĚ VZRŮSTNÉ HRUŠŇOVÉ PODNOŽE VS. KDOULOŇ MA
A JEJICH VLIV NA VÝKON ODRŮD ´LUCASOVA´ A ´BOHEMICA´

Monika Salmon, Martin Mészáros, Josef Kosina, Hana Hnátková, Jan Náměstek, Luděk Laňar

VPO 2019, (26): 125–130

HODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÝCH VLASTNOSTÍ ODRŮD ´ELENA´
A ´PRESENTA´ NA VYBRANÝCH PODNOŽÍCH

Monika Salmon, Jan Náměstek, Martin Mészáros, Josef Kosina, Klára Scháňková

VPO 2019, (26): 131–137

OZDRAVOVÁNÍ JÁDROVIN S VYUŽITÍM IN VITRO KULTUR

Jiří Sedlák, František Paprštein, Radek Čmejla

VPO 2019, (26): 139–145

VLIV FUMIGACE PŮDY NA ZMÍRNĚNÍ PŮDNÍ ÚNAVY PŘI OBNOVĚ
JABLOŇOVÉHO SADU

Klára Scháňková, Luděk Laňar, Hana Hnátková, Patrik Čonka, Martin Mészáros

VPO 2019, (26): 147–154

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ VYBRANÝCH PESTICIDŮ PROTI DOSPĚLCŮM
KVĚTOPASA JABLOŇOVÉHO NA POČÁTKU VEGETAČNÍHO OBDOBÍ

Michal Skalský, Jana Ouředníčková, Bronislava Hortová

VPO 2019, (26): 155–160

ZHODNOCENÍ PROMĚNLIVOSTI PODMÍNEK PROSTŘEDÍ NA
PRODUKČNÍ VLASTNOSTI JÁDROVIN

Pavol Suran, Rostislav Fiala

VPO 2019, (26): 161–175

NEDESTRUKTIVNÍ URČOVÁNÍ PARAMETRŮ KVALITY JABLEK ODRŮDY ´RED JONAPRINCE´ POMOCÍ BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRIE

Martina Šubrtová, Veronika Danková, Pavol Suran, Lubor Zelený

VPO 2019, (26): 177–188

VÝSKYT VIRŮ V SAZENICÍCH JAHODNÍKU ZAKOUPENÝCH
V ČESKÉ REPUBLICE

Lucie Valentová, Martina Rejlová, Radek Čmejla

VPO 2019, (26): 189–199

PROJEVY STRUPOVITOSTI JABLONĚ NA SOUBORU INDIKAČNÍCH HOSTITELSKÝCH GENOTYPECH RODU (MALUS) V LOKALITĚ HOLOVOUSY

Radek Vávra

VPO 2019, (26): 201–207

HODNOCENÍ PRASKÁNÍ PLODŮ TŘEŠNÍ

Radek Vávra, Veronika Danková

VPO 2019, (26): 209–215

NOVÁ METODA IDENTIFIKACE GENOTYPU PAVMYB10.1
ZODPOVĚDNÉHO ZA BARVU PLODU TŘEŠNÍ

Ivona Žďárská, Jana Čmejlová, Veronika Nekvindová, Radek Čmejla

VPO 2019, (26): 217–225